Услуги

При реализирането на всеки един проект екипи от наши професионалисти извършват различни етапи от цялостното реализиране на обекта:

Оглед на Вашия имот- това е началния етап от цялостния процес на обзавеждане.По време на огледа нашите дизайнери вземат необходимите размери и Ви консултират за позиционирането на мебелите като Ви предлагат и различи решения свързани с най-новите интериорни тенденции видяни от тях на европейските мебелни изложения.

Архитектурно заснемане - тези данни се използват за ограждащите елементи, а именно: външни стени, под и покрив. Липсата на техническа документация, т.е. архитектурен проект и направените изменения при основен ремонт, преустройство и реконструкция налагат архитектурно заснемане на обекта. То се извършва от специалисти в областта на проектирането в строителството след обстойно изследване, замерване и обработка на данните.

Интериорно проектиране - на този начален етап от проектирането се определят основните функции на отделните елементи от помещенията, схематично се нанасят отделните групи от мебели. Основната цел на тази част от общият проект е да се открие разумният компромис между особеностите на помещението, представите на клиента за бъдещия интериор, функционалността и условията за комфорт. В много от случаите този начален проект претърпява промени в следващите етапи на проектиране, но неговата основна роля е да даде основните отправни точки за работа по бъдещия интериор. Тук се конкретизират отделните елементи в обзавеждането и се избират конкретни продукти, които ще присъстват в бъдещия интериор - маси, столове, мека мебели и т.н. Избора на елементите на обзавеждане е съобразен с личните предпочитания на клиента и бюджета определен за реализация на интериора. Нашата цел не е да изберем мебелите вместо клиента, а да му помогнем в избора, имайки предвид съчетанието на отделните елементи в интериора, ергономичните и функционални показатели на различните мебели. Обикновено тази част от проекта се разработва успоредно с цветово решение на интериора, като до голяма степен избраните мебели диктуват развитието на цветовия проект.

3D визуализации - по този начин клиентът ще придобие по-ясна представа за цветовата гама, подбора и позицията на мебелите, подовите настилки, осветлението и декорацията. Визуализацията е средство за проверка на проекта. Тя дава възможност да бъдат направени редица корекции преди да започне изпълнението на интериора. Често обектите, които се изпълняват без визуализация носят множество изненади, както за клиента така и за дизайнера. Визуализацията дава възможност да бъдат избрани различни варианти за спорни елементи в интериора, които е невъзможно да бъдат сравнени само посредством чертежи, словесно описание и представи.

Обзавеждане на мострен апартамен - създаването на мострен апартамент в още строящ се жилищен комплекс е уникален подход, наложил се като част от политиката на Карло Даниели за детайлно запознаване на клиентите на инвеститора с интериора на тяхното бъдещо жилище.

Доставка и монтаж до обекта - Карло Даниели разполга с квалифицирани логистични и монтажни екипи, които извършват качествен монтаж във всяка точка на страната.

Ние предлагаме:

» СПАЗВАНИ СРОКОВЕ – изрядно спазване на договорените срокове на доставка и монтаж – разполагаме с функционална логистична система, както и с множество монтажни екипи, покриващи територията на цялата страна!

» УТВЪРДЕНО КАЧЕСТВО – за изработката на нашите изделия се използват висококачествени материали. В това можете да се убедите, като отсъдите по предлаганите от нас гаранционни срокове, а и най-вече ние следваме утвърдения принцип, че доволните клиенти са най-добрата реклама!

» ГЪВКАВИ ЦЕНИ – ценовата ни политика е основана върху принципа на големия оборот, което ни дава възможност да бъдем наистина адаптивни към всеки отделен клиент!

» СПЕСТЕНО ВРЕМЕ – тази черта на нашия общ продукт е УНИКАЛНА – предлагаме абсолютно пълен комплект на услугата „Довършителни работи и обзавеждане”, с което Ви позволяваме да управлявате много по-ефективно времевия ресурс, необходим за оперативните дейности на Вашата организация.